Internationellt nätverk av Popkollo-motsvarigheter runt om i världen, som startades av Popkollo och sex andra organisationer 2007. Idag har nätverket närmare 100 medlems-organisationer. Jag satt i styrelsen från 2007-20016, som co-chair 2011-2016.


www.girlsrockcampalliance.org

 

HANNA ROTHELIUS

uppdrag    cv    kontakt    startsida