Jag håller i en praktisk projektledarkurs på olika nivåer, där de som deltar får möjlighet att träna på att arbeta i projektform. Man har möjlighet att jobba utifrån en egen idé eller ett befintligt uppdrag. Kursen består av föreläsningar utifrån behov, handledning och eget arbete beroende på tidsomfattning och resurser.


Övergripande innehåll:

Idéer, mål och visioner

Omvärldsbevakning

Organisation och kommunikation

Budget, finansiering och uppföljning

Planering och genomförande


Kontakta mig för mer information om du vill beställa utbildningen.

HANNA ROTHELIUS

uppdrag    projektledarkurs    cv    kontakt    startsida