Utbildningskoncept för rektorer och lärare framtaget av Rektorsakademien och Apple med syfte att hjälpa till att utveckla pedagogiken hos de skolor som väljer att satsa på en dator per elev. Jag jobbade under 2010 som projektledare för att bygga upp strukturer, innehåll och rutiner för kursverksamheten.


www.tankom.nu

 

HANNA ROTHELIUS

uppdrag    cv    kontakt    startsida